Staňte sa prispievateľom

V súčasnosti neprijímame príspevky od nových prispievateľov.

Sme hrdí na to, že niektorí z najbrilantnejších mozgov v odvetví sa delia o svoje odborné znalosti a myšlienkové vodcovstvo s naším publikom. Naši partneri ponúkajú neoceniteľné poznatky z pohľadu B2C aj B2B, čím prispievajú k skutočnému zážitku „2dots“.

Náš proces podávania žiadostí je dočasne pozastavený.

Túto stránku budeme aktualizovať, keď opäť začneme prijímať žiadosti. Radi by sme vás informovali, že v súčasnosti denne zaznamenávame veľký prílev nových dopytov. Oceňujeme vašu trpezlivosť, pretože tieto žiadosti sa usilovne snažím spracovať v poradí, v akom prichádzajú.

Upozorňujeme: Účasť v našom programe pre prispievateľov a uverejnenie predloženého obsahu podlieha výhradnému rozhodnutiu spoločnosti 2dots.