Staňte sa prispievateľom

Momentálne neprijímame príspevky od nových prispievateľov.

Sme hrdí na to, že niektoré z najbrilantnejších myslí v tomto odvetví zdieľajú svoje odborné znalosti a vedúce postavenie s naším publikom. Naši partneri ponúkajú neoceniteľné poznatky z perspektívy B2C aj B2B, čím prispievajú k skutočnému zážitku „ 2dots “.

Náš proces podávania žiadostí je dočasne pozastavený.

Keď znova začneme prijímať žiadosti, túto stránku aktualizujeme . Radi by sme Vás informovali, že v súčasnosti denne zažívame vysoký prílev nových dopytov. Ceníme si vašu trpezlivosť, pretože usilovne pracujeme na spracovaní týchto žiadostí v poradí, v akom prichádzajú.

Prosím, uvedomte si: Účasť v našom prispievateľskom programe a zverejnenie odoslaného obsahu podlieha výhradnému uváženiu spoločnosti 2dots .